Pro koho je BePlan výhodný

0 Comments


V současné době je, nejen v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, skloňováno jméno jednoho zajímavého subjektu. Zajímavého především z negativního úhlu pohledu. Původně se projekt BePlan, který se zabýval finančním poradenstvím, zdál jako velice výhodný z hlediska finančního plánování, ale brzy se ukázalo, že tomu tak není. A to především pro koncové zákazníky.

Neetické chování

Zmíněný subjekt BePlan se díky praktikám svých provozovatelů a majitelů dostal do monitorování trestné činnosti. Jde především o neetické jednání a pochybné praktiky finančních zástupců. Tyto praktiky měly za cíl především obohacení finančních zástupců a firem, které s nimi úzce spolupracovali. Klienti z řad běžných občanů, kteří se na tuto instituci obrátili, se v nejednom případě dostali do vážných finančních problémů. Jestliže se někdo setká s neetickým chováním finančních zástupců, měl by toto jednání nahlásit. Zamezí tím páchání trestné činnosti a také ochrání další „oběti“. Nikdo nemusí mít obavu takové jednání nahlásit. Lze to zcela anonymně a bezplatně na Protikorupční lince.